top of page
Foto render

Foto render

Inventarisatiekaarten

Inventarisatiekaarten

Beperkingen

Beperkingen

Analysekaarten

Analysekaarten

Straatprofielen bestaande situatie

Straatprofielen bestaande situatie

Schets

Schets

Opbouw 3D model

Opbouw 3D model

3D Bestaande situatie

3D Bestaande situatie

3D Bestaande situatie

3D Bestaande situatie

Schets eindbeeld

Schets eindbeeld

Onderzoeksrapport Oostpoort te Haarlem

Info

In opdracht van de Hogeschool van Haarlem en in opdracht van gemeente Haarlem, heeft Huider Design zelfstandig een uitgebreid stedebouwkundig onderzoeksrapport voor de Oostpoort van Haarlem (het gebied rondom station Haarlem Spaarnwoude) vervaardigd. Middels gesprekken met gemeentelijke ambtenaren (beleidsmedewerkers, afdelingsmanagers en gebiedsmanagers) en externe professionals (de stadsbouwmeester, medewerkers van provincie Noord-Holland en medewerkers van Pro-Rail) is informatie ingewonnen. Na een historische onderzoek en een volledige gebiedsinventarisatie, zijn alle onderwerpen, gebiedsbeperkingen, bestaande beleidsstukken en nieuwe eigen studies/analyses duidelijk per onderwerp in kaart gebracht. Vervolgens zijn alle gegevens getrechterd en is uit ieder onderwerp de kern gehaald, wat samen met totaalkaarten een neutrale ontwerpbasis voor het gebied vormt. Tegenstrijdige meningen zijn goed onderbouwd en vervolgens in drie verschillende scenario's uitgewerkt door middel van schetsen, profielen/doorsnedes, impressies, verkavelingsstudies, massastudies, berekeningen en gepresenteerd voor zowel afdeling stedebouw en planologie als voor het gebiedsteam van Haarlem-Oost. Het onderzoeksrapport omvat +/- 100 gegevenskaarten over de Oostpoort, een Autocad, een Revit en een SketchUp bestand met ieder 254 lagen en een 3D-animatiefilm. In samenwerking met Pro-Rail hebben we reeds opdracht mogen geven voor uitvoering van de eerste gebiedsverbeteringen. Daarnaast is Huider Design gevraagd om als gebiedsexpert freelancewerk te blijven verrichten voor de Oostpoort van Haarlem, in opdracht van gemeente Haarlem en Studio Scale.

 

Locatie

Oostpoort, Station Haarlem Spaarnwoude e.o.

Haarlem

 

Opdrachtgever:

Hogeschool Haarlem i.s.m.Gemeente Haarlem

 

Volledige uitwerking:

Huider Design | Guido Huider

bottom of page