top of page
Foto render

Foto render

Situatieschets

Situatieschets

Foto render 2

Foto render 2

Eindbeeld

Eindbeeld

Foto render 3

Foto render 3

3D lijnentekening

3D lijnentekening

Foto render 4

Foto render 4

Foto render 5

Foto render 5

4-Districts project te Haarlem

Info

Het 4D-plan staat voor de 4 deelgebieden waar dit onderzoek zich op richt, maar ook voor de 4 verschillende functies in die gebieden. In opdracht van de Hogeschool van Haarlem heeft Huider Design een stedebouwkundig plan opgezet voor het Droste terrein, het Figee terrein, de Sportheldenbuurt en het Scheepmakerskwartier in Haarlem. De gebieden verschillen onderling erg veel van elkaar en o.a. middels een enquête onder bewoners is inzicht verkregen in de sterke en zwakke punten binnen het gebied. Door middel van inventarisatie en analyses is een plan bedacht om het gebied meer leefbaarheid te geven. De bereikbaarheid en samenhang met omringende gebieden is geoptimaliseerd, er is veel aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit en het creëren van een hoogwaardig gebied (karakteristieke oude gebouwen worden o.a. hergebruikt en er is veel groen toegevoegd). Ook is er onderzoek gedaan naar mogelijke functies waar het plan mee ingevuld kan worden. Door uitvoering van deze plannen verkrijgt het gebied een grote positieve upgrade, die mensen uit de omgeving zal aantrekken. Het plan is gebaseerd op veel onderzoeken en over iedere kubieke meter is zo goed mogelijk nagedacht. Hierdoor komt alles optimaal tot zijn recht en hangt alles optimaal samen met elkaar en met de omgeving. Het gebied is volledig 3D ingetekend en er is een projectfilm van het gebied vervaardigd. 

 

Locatie

Droste terrein, Figee terrein, Sportheldenbuurt en Scheepmakerskwartier

Haarlem

 

Opdrachtgever:

Hogeschool Haarlem

 

Volledige uitwerking:

Huider Design | Guido Huider

bottom of page