top of page
IMG_9910 - kopie

Curriculum Vitae

Personalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingen

 

2010 - 2015

Voltijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 - 2010

Voltijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 - 2005

Voltijd

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificaten / Cursussen / Beurzen

 

2006 - 2016

2005 - 2015

 

 

Praktijkervaringen

 

2013 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkervaring

 

2013 - heden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkervaring (overig)

 

2012 - heden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 - 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talen

 

 

 

 

 

 

Automatiseringskennis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiel

 

 

 

 

 

 

Hobby’s / Interesses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenties

 

 

 

Recapitulerend

 

 

Naam:

Voornamen:

Roepnaam:            

Telefoon:

E-mail:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht:

Nationaliteit:

Burgerlijke staat:

Rijbewijs:

 

 

 

 

HBO

Instelling:

Opleiding:

Propedeuse:

Studieonderdelen:

 

 

 

 

 

 

 

Minors/specialisaties:

 

 

 

Studiereis:

 

 

 

 

 

Scriptie:

 

 

MBO

Instelling:

Opleiding:

Niveau:

Studieonderdelen:

 

 

 

Eindrapportage:

 

 

VMBO

Instelling:

Opleiding:

Niveau:

Studieonderdelen:

 

 

Profielwerkstuk:

 

 

 

 

 

Certificaat:

Beurs:

 

 

 

 

Organisatie:

Branche:

Afdeling:

Functie:

Duur:

Werkzaamheden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie:

Branche:

Afdeling:

Functie:

Duur:

Werkzaamheden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie:

Branche:

Afdeling:

Functie:

Duur:

Werkzaamheden:

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie:

Branche:

Afdeling:

Functie:

Duur:

Werkzaamheden:

 

 

 

 

 

 

Organisatie:

Branche:

Functie:

Duur:

Werkzaamheden:

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie:

Branche:

Afdeling:

Functie:

Dienstbetrekking:

Duur:

Werkzaamheden:

 

 

 

 

 

 

Organisatie:

Branche:

Functie:

Dienstbetrekking:

Duur:

Werkzaamheden:

 

 

 

 

 

 

Organisatie:

Branche:

Functie:

Dienstbetrekking:

Duur:

Werkzaamheden:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands

Engels

Duits

 

 

 

 

Windows (algemeen)

Mac OS X

 

Microsoft Office

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Autodesk AutoCad

Autodesk Revit

MicroStation

 

Google SketchUp

Lumion

 

KPD Plancalc

KPD Bouwcalc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerpen

Fitness

Duiksport

Reizen

Uit eten gaan

 

 

 

 

 

 

Op aanvraag.

 

 

 

 

 

 

Huider

Guido Michaël

Guido                          

06 - 38 432 711
info@huiderdesign.com

16-12-1987

Heerhugowaard

Man

Nederlandse

Ongehuwd

B, AM

 

 

 

 

Diploma behaald op: 25-08-2015

Hogeschool InHolland Haarlem

HBO (B.Eng) Bachelor Bouwkunde

Behaald

Nederlands, Engels, Projectvoorbereiding, Bouwtechnische uitwerking,

Detaillering, Constructief ontwerp, Constructieve uitwerking, Werkvoorbereiding,

Werktekeningen, Construeren, Economie, Wiskunde, Statistiek, Passingsleer,

Bouwmeten, Schetsen, Technisch tekenen, Vorm & Ruimte, Materiaalkunde,

Bouwbesluit en installaties, Dubo, Bouwfysica, EPN, Geluid en ventilatie,

Autocad, BIM (Revit), Begroten/planning, Wet & Regelgeving en bestek,

Brochure, Bestek en Contract en Communiceren.

 

BIM (Building Information Modeling)

SORP (Stedenbouw, Openbare Ruimte en Planologie)

A&D (Architectuur en Design)

 

3 Weken China (Xian, Harbin, Beijing, Shanghai en Hongkong)

Bezoek aan universiteiten, hogescholen, musea, conventie- en

tentoonstellingscentra, bibliotheken, bouwprojecten, stedenbouwkundige

bureaus, architectenbureaus, constructiebureaus, aannemers,

productiebedrijven en daarnaast veel cultuur en bezienswaardigheden.

 

Masterplan Haarlem Oostpoort

 

 

Diploma behaald op: 30-4-2010

ROC Horizon College te Heerhugowaard

MBO Bouwkunde (Middenkaderfunctionaris bouw & infra)

BOL-4

Nederlands, Engels, Kerntaken: leer, loopbaan- en burgerschapscompetenties,

werkt initiatieven uit, bereidt projecten voor, realiseert projecten, beheert en

onderhoudt de gebouwde omgeving.

 

Proeve van bekwaamheid

 

 

Geslaagd op: 29-6-2005

Trinitas College (Don Bosco) te Heerhugowaard

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

Theoretische leerweg

Nederlands, Engels, Duits, Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding,

Kunstvakken, Wiskunde B, Natuur- en Scheikunde 1+2 en Economie.

 

Architectuur

 

 

 

 

 

B-VCA Basiskennis VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)

Internationale Bouwbeurs te Utrecht

 

 

 

 

Gemeente Haarlem

Overheidsinstantie

Stedenbouw, openbare ruimte en planologie

Medewerker/afstudeerder/stagiair

1 Jaar en 3 Maanden (stage en afstuderen)

Het zelfstandig vervaardigen van een stedenbouwkundige visie voor de

Oostpoort van Haarlem (het gebied rondom station Haarlem Spaarnwoude).

Het inplannen en voeren van gesprekken met gemeentelijke ambtenaren

(beleidsmedewerkers, afdelingsmanagers en gebiedsmanagers) en externe

professionals (de stadsbouwmeester, medewerkers van provincie Noord-Holland

en medewerkers van ProRail). Het uitvoeren van historische onderzoeken en een

volledige gebiedsinventarisatie, het onderzoeken van alle gebiedsbeperkingen,

het uitdiepen van bestaande beleidsstukken, visies en plannen, het vervaardigen

van eigen studies/analyses, het in beeld brengen van alle data en het trechteren

van alle gegevens. Het vervaardigen van totaalkaarten, het tegen elkaar afwegen

en maken van goed onderbouwde keuzes, het opzetten van een 'neutrale'​

ontwerpbasis met totaalkaarten en uitgangspunten. Het vervaardigen van

schetsen, profielen/doorsnedes, impressies, verkavelingsstudies, massastudies,

berekeningen, voorstellen, presentaties en het uitwerken van 3 mogelijke

scenario’s/gebiedsprogramma’s, 100 kaarten, een verslag, een 3D-animatiefilm,

een Autocad- en een Revit bestand. Het volgen van lezingen, presentaties,

documentaires en het bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten. Voor een

deelvoorstel opdracht geven tot uitvoering en vervolgens als gebiedsexpert

freelancewerk gaan verrichten.

 

 

Woningstichting Kennemer Wonen

Woningbouwcorporatie

Vastgoed

Medewerker/afstudeerder/stagiair

1 Jaar en 6 Maanden (stage en werk)

Het werken aan een tiental verschillende projecten, het maken van een initiatief

voor een nieuwbouwproject en dit voorstel presenteren aan andere partijen, het

zelfstandig uitvoeren van vooropnames en projectopleveringen, het opstellen

van rapporten van opnames en deze overdragen aan de projectuitvoering, het

maken van woningwaarderingsstelsels en brochures van nieuwbouwprojecten,

het realiseren van wegbewijzeringsborden, het uitvoeren van een

politiekeurmerkcontrole, het ontwerpen van bouwborden, het maken van

ventilatieberekeningen en intekenlijsten met opties voor nieuwe bewoners, het

controleren van werk- en detailtekeningen van de architect, het aanvragen,

vergelijken en opdracht geven van offertes, het maken van verschillende

analyses, berekeningen, voorstellen en rapporten, het afhandelen van klachten

en het oplossen van problemen en vergaderingen bijwonen.

 

 

BAM Woningbouw B.V.

Allround Bouwonderneming

Bouwuitvoering

Stagiair

10 Weken

Het ondersteunen van de hoofduitvoerder tijdens de realisatie van

nieuwbouwproject Brandaris (30 luxe twee-onder-een-kapwoningen op 15

eilanden gelegen aan de Dampkring, Stad van de Zon te Heerhugowaard).

Personeel/bouwvakkers en onderaannemers aansturen. Instructies geven aan

de kraanmachinist en assisteren en meehelpen met de verschillende

werkzaamheden van alle onderaannemers.

 

 

BOT Bouw B.V.

Aannemers

Werkvoorbereiding

Stagiair

6 Weken

Het assisteren van de werkvoorbereiders, het maken van voorcalculaties, het

schrijven van bestekdelen, het intekenen van het bedrijfspand en de rechter

zijgevel voor een nieuw te plaatsen kozijn.

 

 

 

 

Huider Design (freelance onderneming)

Grafisch ontwerp

Eigenaar

7 Maanden

Het vervaardigen van stedenbouwkundige en ruimtelijke analyses/visies/

plannen/beleidsstukken, nieuwe project initiatieven, beeldimpressies, brochures,

schetstekeningen, technische tekeningen, 3D impressies, professionele renders,

schetsontwerpen, plattegronden, VO tekeningen, DO tekeningen,

bestektekeningen, details, situatietekeningen, installatie-tekeningen, vlucht-/

ontruimingsplannen, bouwfysische berekeningen, ventilatieberekeningen,

daglichtberekeningen, begrotingen, planningen, logo’s, lay-outs, websites etc.

 

 

EversPartners B.V.

Ingenieursbureaus

Retail

CAD-tekenaar

Voltijd en deeltijd

8 Maanden

Het tekenen van vlucht-/ontruimingsplannen en gevelaanzichten, het aangeven

van maatvoeringen en het volledig intekenen/inrichten van plattegronden voor

o.a. de grootste supermarktketen van Nederland.

 

 

 

 

Huider Modelbouw

Detailhandel

Afdelingsmedewerker & Verkoper

Deeltijd, gemiddeld 10 uur per week.

2 Jaar en 10 Maanden

De winkel openen/opstarten en afsluiten, het verwelkomen en begeleiden van

klanten, het verstrekken van informatie en/of advies, het overtuigen van klanten,

het verkopen van producten en toebehoren, het opmaken van de kassa, het

inbouwen van elektronische onderdelen en het uitvoeren van technische

reparaties.

 

 

Jogchem’s Theaters B.V.

Bioscoopketen

Barman & Terrasmedewerker

Deeltijd, gemiddeld 15 à 20 uur per week.

3 Jaar

Het ontvangen en bedienen van gasten, het verkopen van (non)alcoholische

dranken en versnaperingen, het verstrekken van informatie en/of advies, het

begeleiden van gasten, zorg dragen voor een nette/hygiënische omgeving en

dienst doen op thema-avonden zoals; (voor)premières, gala avonden en

ladies-/men nights.

 

 

 

 

Uitstekende beheersing

Goede beheersing

Redelijke beheersing

 

 

 

 

Uitgebreid

Goed

 

Uitgebreid

Basis

Basis

Basis

Uitgebreid

Goed

Basis

 

Uitgebreid

Uitgebreid

 

Goed

Goed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedenbouw

Architectuur

BIM

Bouwtechniek

Fotografie

Muziek

Film

 

Direct volledig of parttime inzetbaar, Enthousiast, Representatief, Ambitieus, Leergierig, Flexibel, Creatief, Onderzoekend, Doorzetter, Oplossingsgericht, Accuraat, Resultaatgericht, Zelfstandig maar ook zeker een Teamplayer!

Ik ben ing. Guido Huider, eigenaar van Huider Design (freelance onderneming), Hbo en Mbo

afgestudeerd en gespecialiseerd in stedenbouw, architectuur en virtueel bouwen. Ik heb

inmiddels ruim 10 jaar theorie- en praktijkervaring opgedaan bij verschillende soorten organisaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfer 8.0  

Cijfer 9.0  

Cijfer 8.0  

 

 

 

 

 

 

 

Cijfer 8.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfer 9.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfer 9.0  

 

 

 

bottom of page