top of page
Bestektekening

Bestektekening

Constructief rapport

Constructief rapport

Catering

Info

Gemeente Den Helder wil d.m.v. de realisatie van een bedrijventerrein de werkgelegenheid bevorderen. Zij werkt nauw samen met de provincie Noord-Holland om het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein (gelegen aan de Doggersvaart/Nieuweweg) invulling te geven. Het grondgebied is opgedeeld in 10 kavels, waarop bedrijven komen met verschillende functies. In opdracht van de Hogeschool van Haarlem heeft Huider Design een constructief ontwerp t.b.v. een bedrijfshal met kantoorruimte (met als functie catering) berekend en uitgewerkt. Hierbij horen o.a. bestektekeningen, een volledig constructief verslag en een constructieve maquette. 

 

Locatie

Doggersvaart/Nieuweweg te Den Helder

 

Opdrachtgever:

Hogeschool Haarlem

 

Getoonde uitwerking:

Huider Design | Guido Huider

bottom of page